Category Archives: Digte

At stå i det åbne, er

At stå i det åbne, er

Modet til at befinde sig der

Hvor det uafgjorte hersker

Der hvor begrebsverdens net

Endnu ikke har fanget verden ind

Der hvor nodalpunktet endnu ikke

Med konformitttens stramme slips

Kvæler dine fantasier, med ordene

Sådan er det!

Skriv en kommentar

Filed under Digte

At forlade et digt

Start på en poetik

Digtere færdiggør ikke deres digte, de forlader dem.

Men hvor er de – imens

Måske i Væren – i – bliven

Eller et andet sted – men hvor

Kan ikke finde dem – men har heller ikke ledt

Digte er åbninger i det intersubjektive tankermønster der udgør det Habermas kalder livsverden. Digte er sproglige manifestationer af det usagte, af det der ikke kan siges i andre sprog, i det mindste ikke uden at blive underlagt system-logikken. Når et digt forlades, er det for at overlade ordene til livsverden´s intersubjektive forhandling af mening. Og kun de digte der giver denne intersubjektive verden mulighed for fortolkning er digte. Alt andet er noget andet. Det er kun de digte der overlever denne meningsforhandling der med rette kan bære betegnelsen digte. Hvorvidt noget er et digt kan derfor ikke afgøres a-priori, før fortolkningen. Det er kun gennem fortolkningen, menings forhandlingen, et digt bliver et digt. Digtning er ikke en bestemt form, en gold form for rytme i ordene. At bestemme digte som en bestem form er system-logikkens forsøg på at kolonisere livsverdens frie energier.

Digte er et intersubjektivt sprog hvor igennem det er muligt at undslippe system-logikkens kolde kyniske sprog, og objektivere de utopiske energier der strømmer gennem det mellemmenneskelige fællesskab. Og hvad der gælder for digte, gælder for alle andre kunsteriske frembringelser. Og der er kun kunst hvis de åbner for livsverdens energier der er tale om kunst – dette er kunstens brugsværdi. Der er sådan relationen mellem brugs – og bytteværdi ser ud i den kunsteriske sfære. De der fokuserer på bytteværdien – et værks pengemæssige værdi, eller omsatbarhed på et marked, fokuserer alene på system-siden af genstanden, og overser, eller er ikke i stand til at se, genstandens egentlige brugsværdi – som referent til en intersubjektiv meningsforhandling.

Skriv en kommentar

Filed under Digte, Filosofiske strøtanker

At turde

Tænk sig at turde

at glide ind i erotikkens inderste væsen

uden anden tanke end nydelsen

at glide ind i kvinden

uden anden tanke end nydelsen

at leve livet

uden anden tanke end nydelsen

at glide ind i den blotte væren

uden anden tanke end nydelsen

at glide

uden anden tanke end nydelsen

Skriv en kommentar

Filed under Digte