Tag Archives: misbrug

Tag, en pille frøken…

Doping flyder ikke kun i sportsfolks årer. Ind imellem flyder det også rundt i medierne, ikke mindst efter at Lance Armstrong forsøger at skabe sig en ny karriere som global TV stjerne og et dansk padant går i slipstrømmen af dette internationale medie cirkus.
Kvalmende er det at være tilskuere til.
Men ind imellem de sure opstød ankommer der også en række refleksioner der alle peger ud over de enkelte doping skandaler, og langt videre en den enkelte lille medicin misbruger.
Første refleksion. Hvorfor kan en type af medicin misbrugere lykkes med at blive fremstillet som helte, og tiltage sig den globale dagsorden i dagevis, mens der dagligt er langt flere mennesker der kæmper med et medicin misbrug af foreksempel bensodizapiner uden nogensinde at kunne fylde mediedagsordnen i mere end et par minutter?
Anden refleksion. Hvad siger den medicinske udvikling af præstations fremmende midler om samfundets opfattelse af mennesket? Hvilket spørgsmål er disse midler svaret på?
Tredje refleksion. Er doping et symtom, eller selve sygdommen? Og begrænser symptomet sig kun til sportsverdenen, eller peger symptomet hen mod et større patologi?
Fjerde refleksion. Hvilke andre refleksioner fører svarene på de foregående spørgsmål frem til.
Men uanset hvad peger doping problematikken på at vi lever i en tid hvor mange problemer søges løst med kemiske midler, men spørgsmålet er om alle problemer kan forstås i en kemisk, eller biologisk kontekst?
Jeg tror det ikke.

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized